gazeta dentysty


azot factor fluor profilaktyka
13/04/16
sobota

A third application of toothpaste is increasing the F retention and toothpaste as a 'lotion' and massaging the buccal surfaces with the fingertip may be a simple and inexpensive way of delivering F a third time during the day - Nordström A1, Birkhed D.Acta Odontol Scand. 2013


15/04/16
sobota

Conclusions. Rana AQ1, Mosabbir AA1,2, Qureshi AR1,2, Abbas M1,3, Rana MA4.


20/04/16
sobota

No difference exists in the effectiveness of RoCT, in terms of radiological success, between single- and multiple-visit RoCT. Most short- and long-term complications are also similar in terms of frequency, although patients undergoing a single visit may experience a slightly higher frequency of swelling and are significatively more likely to take painkillers.((testest 2442 ))gazeta dentysty: Treatment of a Periodontic-Endodontic Lesion in a Patient with Aggressive Periodontitis., Single versus multiple visits for endodontic treatment of permanent teeth- Lara Figini, Giovanni Lodi, Fabio Gorni, Massimo Gagliani, Restless leg syndrome: a risk factor of higher prevalence of anxiety and depression in Parkinson’s disease patients., Effect of a third application of toothpastes (1450 and 5000 ppm F), including a ‚massage’ method on fluoride retention and pH drop in plaque.,
dentopolis: Abfrakcja, Atrycja, Abrazja, Skaling, Single versus multiple visits for endodontic treatment of permanent teeth- Lara Figini, Giovanni Lodi, Fabio Gorni, Massimo Gagliani, Fluor, Effect of a third application of toothpastes (1450 and 5000 ppm F), including a ‚massage’ method on fluoride retention and pH drop in plaque., Kurs Szlifowania I Mikroskopowego Przygotowania Zębów Pod Licówki, Preparacja zębów pod korony i mosty. Atraumatyczna dla przyzębia metoda własna. Intensywny autorski kurs praktyczny., Karmienie Piersią,
kalendarz dentysty: Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej – Tryb Indywidualny, POLORTO – „Technologie Dla Praktyków” Kurs We Własnym Gabinecie (In-Office), Grzegorz Mazur – Warsztaty Praktyczne Z Indywidualnie Projektowanych Aparatów IPA, Intensywna Praktyka Implantologiczna – Zabiegi, Periimplantitis, Oblicza Współczesnej Implantologii, Zaawansowane Techniki Augmentacji Kości, Technika Pracy Z Drutem Ortodontycznym, Augmentacja Kości I Sinus Lift – Warsztat I Zabiegi, Dietmar Segner – Postępowanie W Leczeniu Wad Z Grupy Zgryzów Otwartych, Dental Photography Marathon. MTG Milos Miladinow, Protezy Całkowite – Kurs Z Pacjentem. ZTM Jan Schünemann, Chirurgia Plastyczna Tkanek Miękkich – Pokrywanie Recesji Zębów, Leczenie Wad Poprzecznych, Praktyczne Aspekty Implantacji – Zabiegi, Implantoprotetyka – Podstawowe Zasady Postępowania – Dr Wacław Steczko, Zaawansowana Protetyka Dla Implantologów, Protetyka Na Implantach, „Na Skróty” Do Doskonałości W Endodoncji – Czyli Konkretne Procedury Sprawdzone W Codziennej Praktyce, Planowanie Leczenia Implantologicznego, Mikrochirurgia Endodontyczna – Jednodniowy Kurs Praktyczny Na Zębach Usuniętych – Dr Vittorio Franco,

paweł łabno
gazeta dentysty dentopolis kalendarz dentysty
2012 © wszystkie prawa zastrzeżone ® 2016